KADINLARIMIZ – 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ Görsel
Güncel
08.03.2021

KADINLARIMIZ

Bugün 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü.

Tarihsel süreçte kadınlara yönelik şiddet vb. olaylara tepki amaçlı olarak 1910 yılından itibaren Dünya Emekçi Kadınlar Günü adıyla kutlanan Kadınlar Günü, Birleşmiş Millet tarafından 16 Aralık 1977 tarihinde alınan bir karar ile dünya genelinde resmiyete kavuşmuş ve 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Kadın ‘can’dır, Kadın ‘canan’dır, Kadın ‘anne’dir, Kadın ‘kardeş’tir, Kadın ‘sevgi’dir, Kadın hayatın ta kendisidir. Kadınlar için ne kadar güzel sıfat bulursak bulalım onların haklarını ödeyebilmemiz çok zordur. Yaşamın zorlukları içinde kılıktan kılığa giren kadınlarımız kâh evde annelik görevini ifa ederler, kâh iş yerinde çalışan kadın rolüne bürünürler.

Kadınlarımızı anlamak, onlara gerekli değeri vermek için bizler de elimizden geldiğince çalışmalıyız.

Kadının dünya üzerindeki tarihini inceldiğimizde ise kadınlara yönelik olarak birçok toplumun farklı şekillerde davranışlar sergilediğini gözlemlemekteyiz.

Tarih öncesi toplumlardan başlayarak çağımıza kadar birçok medeniyet kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak görürken, Anadolu medeniyetleri ve Türk toplumları kadınlara değer vermişlerdir. Yazılı kaynaklar incelendiğinde Anadolu medeniyetlerinin kadına kutsallık addettikleri görülmektedir. Luvi Uygarlığında Kamusepra, Huwassana ve Maliya isimli tanrıçalar bu kutsallığa örnek verilebilir.

Türk toplumlarında ise Kadın daima el üstünde tutulmakta ve hakanla eş değer sayılmaktaydı. Mete Han’ın eşinin elçileri karşılaması, Sabarların hükümdarı Boarık Hatun’un devlet idaresi, Saka İmparatorluğunun kadın hükümdarı Tomris Hatun’un icraatları Eski Türk toplumlarında kadının yerini göstermesi açısından güzel örneklerdir.

İslamiyet ise, kadını Allah’ın kulu olması bakımından erkekle eşit olarak görmüş, dini sorumluluklar bakımından herhangi bir farkın olmadığını belirtmiştir. Selçuklu ve Osmanlı toplumlarında da kadın aslında bilinenden farklı olarak eski Türk toplumundaki konumunu korumuş ve özellikle de kırsal kesimde geleneklerini sürdüre gelmiştir.

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte çağdaşlaşma sürecine giren Türkiye’de, kadın hakları konusunda da belli mesafeler kat edilmiş ve kadınlarımız diğer ülkelerdeki hemcinslerine göre gelişmiş haklara sahip olmuştur.

Günümüzde ise kadınlarımız yaşamın her alanında yer alarak toplumda seslerini duyurmakta, mühendis, asker, polis, öğretmen vb. meslek dalları ile iştigal ederek sosyal hataya renk katmaktadır.

Kadınlarımız bizler için yaşamın rengi olup, onları geleneklerimize bağlı olarak her zaman el üstünde tutarak, onlara sevgi ve saygımızı sürekli göstermeli, sevgimizi hissettirmeliyiz.

Bu vesileyle tüm kadınlarımızın “Dünya Kadınlar Gününü” kutlarım.