KOBİ’ler Risklerden Nasıl Korunabilir? Görsel
Sigorta
31.01.2019

KOBİ’ler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) 250’den az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir. KOBİ’ler büyüklüklerine göre sırasıyla; mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olarak sıralanmaktadırlar.

KOBİ’ler az yatırımla çok üretimi hedeflerler. Aynı zamanda talep değişikliğine her zaman daha kolay uyum sağlarlar. Teknolojik yeniliklere yatkındırlar ve kişisel tasarrufları desteklerler. Özel bir deyişle büyük işletmelerin destekleyicisi ve tamamlayıcısıdırlar. Esnek yapıları sayesinde günümüz piyasalarında büyük işletmelerden daha avantajlı konuma geçen KOBİ’ler, Türkiye’deki işletmelerin yaklaşık olarak %99’unu oluşturmaktadır. Sahip oldukları tüm avantajlara rağmen birtakım risklerle de karşı karşıya olan KOBİ’lerin bu risklerden korunmak için kapsamlı bir sigortaya sahip olmaları gerekiyor. Bu anlamda, Doğa Sigorta’nın KOBİ’lere sunduğu KOBİ Paket Sigorta Poliçesi; işinizin aksamasına veya durmasına sebep olabilecek maddi zararların yaratabileceği olumsuz etkilerin artmasını engelleyerek işinizi güvence altına alan ve müşterilerinize ve çalışanlarınıza karşı sorumluluklarınızı aksatmanızın önüne geçen bir poliçedir. Bu poliçe KOBİ’leri; yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerin ve daha birçok riskin yıkıcı olabilecek etkilerine karşı koruyarak işletmenin varlığını güvence altına alıyor.

Ülke ekonomimiz açısından büyük öneme sahip KOBİ’lerin desteklenmesi ve risklere karşı koruma altına alınması oldukça mühim bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Doğa Sigorta KOBİ Paket Sigorta Poliçesi ise; iş yerlerini, makine ve demirbaşları, işletme mallarını ve kasalarını teminat altına almaktadır. Yangın, yıldırım, iş durması, grev, terör gibi konularda mecburi teminat sunan pakete ayrıca isteğe bağlı olarak kasa hırsızlığı, makine kırılması, işveren veya üçüncü şahıs mali sorumluluğu gibi konularda da ekleme yapılarak sigorta paketi içeriğinin genişletilmesi mümkün. Siz de şimdi Doğa Sigorta’ya gelerek KOBİ’ler için sunduğumuz Paket Sigorta Poliçenizi yaptırın, KOBİ’nizi risklere karşı güvence altına alın.