Meditasyon Yapmanın Bilimsel Olarak Kanıtlanmış 8 Faydası Görsel
Sağlık
20.04.2020

Meditasyonun yapmanın faydaları, yapılan pek çok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır. Meditasyonlar son dönemlerde gittikçe popülerleşmiştir. Meditasyon zihni eğitmek ve düşünceleri odaklamak için gerçekleştirilen bir alıştırma olarak açıklanabilmektedir. Çalışmanın bilimsel faydalarını bilmek, meditasyon yapmak için motivasyon sağlayacaktır. Bu nedenle yazımızda meditasyon yapmanın bilimsel faydalarıanlatılacaktır.

Stres Problemlerini Azaltır

Stres problemlerinin azalması için meditasyon en iyi tekniklerden birisidir. Yapılan çalışmalar meditasyon çalışmalarının stres problemlerini azalttığını göstermiştir. Araştırma sonuçları stres problemlerinin azalması etkisinin en fazla yüksek stres düzeyi bulunan hastalarda görüldüğünü göstermiştir. Travma sonrası stres bozukluğu, huzursuz bağırsak sendromu gibi birçok problem meditasyon ile giderilebilmektedir.

Kaygı Problemlerini Kontrol Altına Alır

Kaygı problemlerinin kontrol altına alınması, meditasyon ile sağlanacak faydalardan birisidir. Meditasyon uygulaması fobi, sosyal kaygı, paranoya gibi birçok problemin semptomlarının azalmasına yardımcı olmaktadır.

Duygusal Psikolojiyi Düzeltir

Duygusal sağlığı arttırmak, pek çok kişinin meditasyona başlama nedenlerinden birisidir. 4.600 erişkinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırmada, meditasyona başlayan depresyon hastalarında semptomların azaldığı ve yaşam hakkındaki olumlu düşüncelerin arttığı görülmüştür.

Konsantrasyonun Artmasını Sağlar

Odaklanmanın artması, meditasyonun hayatınıza getireceği faydalardan birisidir. Dikkat ve farkındalık meditasyonlarını düzenli uygulayan insanlarda işlerine odaklanma sürelerinin oldukça yükseldiği görülmüştür. Meditasyon yapmanın bilimsel faydalarıarasında bulunan konsantrasyonun arttırılması, son dönemlerde çalışanların meditasyonu günlük rutinine eklemeleri için önemli bir sebep olmuştur.

Zihnin Genç Tutulmasını Sağlar

Zihnin genç tutulması, meditasyon uygulaması ile kazanılacak faydalardan bir diğeridir. Yapılan araştırmalar, çoklu meditasyon stillerinin hafızayı ve zihin hızını arttırdığını göstermiştir. Bu yönüyle meditasyon uygulamaları alzheimer hastalarına da oldukça iyi gelmektedir.

Bağımlılıkla Mücadeleye Yardımcı Olur

Bağımlılıkla mücadele edilmesine yardımı olması, meditasyon uygulamalarının bağımlılık problemleri yaşayan kişiler tarafından da oldukça sık tercih edilmesini sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar, meditasyonun irade güçlerini arttırdığını göstermiştir.

Uyku Düzeninin Sağlanmasına Yardımcı Olur

Uyku düzeninin iyileştirilmesine yardımcı olması, meditasyonun sağladığı en önemli faydadır. İnsanların yüzde ellisi uykusuzluk problemi yaşamaktadır. Yapılan araştırmalar, meditasyon yapan kişilerin çok daha erken uykuya daldığını, uzun ve kaliteli bir uyku uyuduklarını göstermektedir.

Kan Basıncını Düşürür

Kan basıncını düşürmesi, meditasyonun fiziksel sağlığa sağladığı faydalardan birisidir. Yüksek kan basıncı kalbin fonksiyonlarını zayıflatmaktadır. Meditasyon yapmanın bilimsel faydalarıarasında sayılabilecek önemli faydalardan birisi kan basıncını düşürmesidir.