Neden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırmalısınız? Görsel
Sigorta
09.11.2018

Maalesef ki giderlerimizin büyük çoğunluğu sağlık sorunlarından kaynaklanıyor. Durum böyle olunca sağlık masraflarımızı en aza indirecek çözüm arayışı içerisine giriyoruz. Tam da bu noktada Doğa Sigortaher zamanki gibi yanınızda olmayı seçiyor ve sizlere Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS)hizmetini sunuyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı kısaca özetleyecek olursak; sigortalıların tetkik/tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamını/limitini, muayene, ameliyat ve yatış masraflarını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)geri ödeme kuralları ve özel şartlar çatısı altında karşılamasıdır. Tüm bunlar sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar için geçerlidir. Başka bir ifadeyle SGK tarafından kapsama alınmayan ya da kapsama alınsa bile kısmen karşılanan, kişinin kendisi tarafından ilave ücret ödemesi yapılan ya da bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep ettiği istisnai durumlarda devreye giren özel sağlık sigortası türüdür. Söz konusu sigorta türü, Doğa Sigortatarafından sunulur ve tamamen isteğe bağlı olarak yaptırılmaktadır. Herhangi bir zorunluluk söz konusu değildir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırmalısınız çünkü;

 • Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortasısizin ve ailenizin beklenmedik sağlık sorunlarında hem SGK hem de Doğa Sigorta ile anlaşmalı özel hastanelerdeki fark ücretlerinizi bütçenize uygun primlerle güvence altına alır.
 • Yatış olan tedavilerde limitsiz avantaj ve seçeneksöz konusudur.
 • Ayakta olan tedavilerde ise, tercih ettiğiniz plana göre sigortalanan kişi başına 6 veya 8 adet ayakta tedavi hakkısunulmaktadır.
 • Doğa Sigorta, “A+ Yatarak Tedavi Teminatı” ile sigortalılarına SGK şartı aranmaksızın geleneksel sağlık sigortasının geçerli olduğu tüm anlaşmalı kurumların da kapısını aralar.
 • “İlave ücret”başlığı altında herhangi bir ödemeye tabi tutulmazsınız.
 • Yüksek standartlarda kaliteli sağlık hizmetialırsınız.
 • SGK’ya bağlı çalışan ve emeklilerin sağlık harcamalarını oldukça azaltır.
 • Doğa Sigorta ile tedavi fark ücretleri %100 ödeme kapsamındadır.
 • Hızlı ve güvenli bir sağlık hizmetialma imkanına olanak tanır.
 • SGK’nın karşılayamadığı alternatif sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı sağlar.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortanızı 3 yıl boyunca yenilerseniz 4. yılın başında Doğa Sigorta’nın değerlendirmesi sonucuyenileme garantisine hak kazanıyorsunuz, yenileme garantiniz yaşam boyu geçerli.
 • Ürünler arası geçiş imkanı vardır. Sahip olduğunuz sağlık sigortasını (özel veya tamamlayıcı) Doğa Sigorta’nın sağlık ürünlerine geçiş yaptırabilirsiniz.
 • Özel tercih ve bütçeye göre alternatifli olarak seçimimkanına sahip olabilirsiniz.
 • Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortasısizin ve ailenizin beklenmedik sağlık sorunlarında hem SGK hem de Doğa Sigorta ile anlaşmalı özel hastanelerdeki fark ücretlerinizi bütçenize uygun primlerle güvence altına alır.
 • Yatış olan tedavilerde limitsiz avantaj ve seçeneksöz konusudur.
 • Ayakta olan tedavilerde ise, tercih ettiğiniz plana göre sigortalanan kişi başına 6 veya 8 adet ayakta tedavi hakkısunulmaktadır.
 • Doğa Sigorta, “A+ Yatarak Tedavi Teminatı” ile sigortalılarına SGK şartı aranmaksızın geleneksel sağlık sigortasının geçerli olduğu tüm anlaşmalı kurumların da kapısını aralar.
 • “İlave ücret”başlığı altında herhangi bir ödemeye tabi tutulmazsınız.
 • Yüksek standartlarda kaliteli sağlık hizmetialırsınız.
 • SGK’ya bağlı çalışan ve emeklilerin sağlık harcamalarını oldukça azaltır.
 • Doğa Sigorta ile tedavi fark ücretleri %100 ödeme kapsamındadır.
 • Hızlı ve güvenli bir sağlık hizmetialma imkanına olanak tanır.
 • SGK’nın karşılayamadığı alternatif sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı sağlar.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortanızı 3 yıl boyunca yenilerseniz 4. yılın başında Doğa Sigorta’nın değerlendirmesi sonucuyenileme garantisine hak kazanıyorsunuz, yenileme garantiniz yaşam boyu geçerli.
 • Ürünler arası geçiş imkanı vardır. Sahip olduğunuz sağlık sigortasını (özel veya tamamlayıcı) Doğa Sigorta’nın sağlık ürünlerine geçiş yaptırabilirsiniz.
 • Özel tercih ve bütçeye göre alternatifli olarak seçimimkanına sahip olabilirsiniz.