Plaka Zeyili Nedir? Görsel
Otomobil
03.11.2022

Zeyil, kelime anlamı olarak ekleme demektir. Zeyil, sigorta poliçelerinde güncelleme yapılması, eksiklik olması, iptal, ilave ve değişiklikleri içeren işlemlerdir. Sigorta poliçesinde daha önce var olan mevcut şartların güncellemesi de denebilir. Plaka zeyili ise zorunlu trafik sigortası kapsamında poliçede yapılan değişikliklerin plaka ile ilgili olan kısmının güncellemesidir. Poliçede değişiklik yaparken değiştirilecek hususlar hakkında zeyilname düzenlenmesi gerekir.

Zeyilname düzenlemesine imkan veren sigorta çeşitlerinde, sigorta poliçesinde güncelleme yapılması durumunda poliçe zeyili gerekir. Zeyilname düzenlenerek yeni anlaşma şartı ya da poliçe şartları konusunda karara varılır. Zeyilname tek taraflı olarak yapılamadığından tarafların bir araya gelerek zeyilnameye onay vermesi gerekir.

Plaka zeyili nedir diye merak edebilirsiniz. Plaka zeyilinde adından da anlaşılacağı gibi plaka değişiklikleri konusunda zeyil yapılmasıdır. Araç satın aldığınızda trafik sigortasının yaptırılması zorunludur. Aracı satın aldıktan sonra araç üzerinde yapılan herhangi bir iptal, ilave ya da değişikliği zeyilname ile kayıt etmek gerekir. Bu değişiklik zorunlu trafik sigortası poliçelerinde bazen primli bazen de primsiz yapılır.

Plaka Zeyili Nasıl Yapılır?

Araç plakasında yapılan herhangi bir değişiklik plaka zeyilidir. Plaka zeyili nasıl yapılır diye merak edebilirsiniz. Zorunlu trafik sigortası kapsamında araç plakasının kod kısmı ya da bazı poliçe şartlarında değişiklik yapılması isteniyorsa zeyilname düzenlenmesi gerekir. Plakada bu değişikliğin yapılmasına ise plaka zeyili denir. Plaka zeyili primli olarak yapıldığından plaka zeyili için sigorta şirketine ücret ödemeniz gerekir. Örneğin; 01 plakayı 02 yapmak için sigorta şirketine prim ödeyerek plaka zeyili yapıp poliçe şartlarını ya da bilgilerini değiştirmelisiniz.

Sigorta poliçesinde plaka zeyili yapıldığında poliçe iptali, poliçenin yeniden düzenlenmesi ve ilave hükümlerin konulması için poliçe üzerine ek bazı teminat zeyilleri de alınır. Sigortalı, plaka zeyili ile poliçe de plaka değişikliğine gittiğinde bu durumda bu değişikliğe sigorta şirketi de onay vermelidir. Sadece sigorta zeyilinde değil diğer zeyilname düzenlenmesi işlemlerinde de sigorta şirketi ve sigortalının karşılıklı onayı gerekir. İki taraf da zeyilnameyi kabul ederse değişiklikler üzerinden sigorta poliçesi güncellenmiş olur.