Rayiç Bedel Nedir Ve Nasıl Hesaplanır? Görsel
Güncel
18.11.2022

Her şeyin olduğu gibi menkullerin ve gayrimenkullerin belli bir piyasa bedeli vardır. Tarla, arsa, araç, ev gibi malların her birinin piyasadaki güncel fiyatının belirlenme şekilleri farklıdır. Rayiç bedel nedir ve nasıl hesaplanır konusunda bilgi sahibi olmak istiyor olabilirsiniz. Ancak rayiç bedel hesaplama için belli bir yöntem kullanılmaz. Her mülkün rayiç bedelini hesaplama şekli farklıdır.

Rayiç bedel, menkullerin yahut gayrimenkullerin bedelini hesaplandığı dönemdeki piyasa bedelidir. Rayiç bedel piyasa rayici olarak da kullanılan bir terimdir. Rayiç bedel hesaplamada aynı şartlar altında bulunan menkullerin ya da gayrimenkullerin amortismanı da göz önünde bulundurulur. Araçlarda ya da konutlarda ilk aldığınız andan itibaren kullanmanız zaman içerisinde onda bedel kaybına sebep olur. Özellikle araçlarda km, yıpranma, kaza gibi etkenler aracın rayiç bedelinin belirlenmesi konusunda önemlidir.

Menkullerde ve gayrimenkullerde rayiç bedel hesaplama neden önemlidir diye merak edebilirsiniz. Çünkü ederinden ve bedelinden yüksekte hesaplanan mülkler kolayca satılmaz. Bedelinin aşağısında sattığınız mülkler ise size zarar ettirir. Aynı şartlarda tekrar mülk aldığınızda belirlediğiniz bedel o mülkün fiyatını karşılamalıdır. İpotek, sigorta ve diğer resmi işlemler için de rayiç bedel hesaplama önemlidir.

Konutlarda Rayiç Bedel Nasıl Hesaplanır?

Konutlarda rayiç bedel nasıl hesaplanır konusu bir çeşit formüldür. İlk olarak rayiç bedeli hesaplanacak konutun metre karesi toplanır. Toplam rayiç bedel toplam metre kareye bölünür. Bu hesaplama sonunda elde edilen rakam rayiç bedeli belirlenecek gayrimenkulün metre karesi ile çarpılır. Çıkan sonuç ise metre kare başına konutun rayiç bedelini gösterir.

Şöyle ki; 200 metre² bir evin fiyatı 800.000 TL ise bu evin 1 metre karesinin satış fiyatı 4000 TL’dir. Dolayısı ile de konutun rayiç bedeli metrekare başına 4000 TL olur. Bazı ev sahipleri kira fiyatlarını belirlerken de bu rayiç bedel hesaplamasını göz önünde bulundurabiliyor.

Aynı şekilde arazi ve arsa gibi gayrimenkullerin de hesaplaması yapılır. Ancak arsa ve arazi gibi gayrimenkullerin rayiç bedeli hesaplanırken yakınında su kaynakları, doğal güzellik ve deniz olması da önemlidir. Arsa rayiç bedel hesaplaması yapılırken bu etkenlerin göz önünde bulundurulması arsanın bedelinin doğru olarak hesaplanmasını sağlar.