Siber Zorbalık Nedir, Neden Tehlikelidir? Görsel
Güncel
28.09.2020

Siber zorbalık kavramı, dijital dünya üzerinde oluşan zorbalık olarak bilinmektedir. Sosyal medyada ya da farklı online mecralar üzerinden uygulanan siber zorbalık özellikle kendini savunamayan küçük yaş grubundaki çocuklar üzerinde uygulanmaktadır.

Siber zorbalık kavramı içerisinde çocukların ya da genç yetişkinlerin alay konusu olması, cinsel sözlerle rahatsız edilmesi ya da aynı nedenler ile birlikte tehdit edilmesi gibi durumlar bulunmaktadır.

Siber zorbalıktan korunabilmek için öncelikle küçük çocukların sosyal medya kullanımlarına izin verilmemesi gerekmektedir. Aynı zamanda çocuklara siber zorbalığa uğradıklarında kendilerini nasıl koruyabilecekleri ile ilgili bir eğitim verilmesi de önemli olmaktadır.

Siber Zorbalık Çocukları Nasıl Etkiler?

Siber zorbalığın çocuklar üzerindeki etkileri, genellikle psikolojik sonuçlar doğurmaktadır. Çocuklar kendilerini saldırıya uğramış ya da savunmasız gibi hissedecekleri için sosyalleşme süreçlerinde zorluk yaşayabilmektedirler.

Çocuklarda güven duygusunu zedeleyen siber zorbalık durumları aynı zamanda çocuklarda kaçma davranışının da görülmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle ebeveynlerin ya da öğretmenlerin çocukları iyi bir biçimde gözlemlemeleri, siber zorbalık mağduru olup olmadıklarını tespit edebilmeleri gerekmektedir.

Siber zorbalığa uğrayan çocuklarda aynı zamanda özgüven ya da öz yeterlilik becerilerinde de eksiklik olabilmektedir. Beden algılarına dair olumsuz fikirler geliştirebilirler. Bu işaretler üzerinden çocukların zorbalığa maruz kalma durumları tespit edilebilmektedir.

Siber Zorbalığa Karşı Ne Yapılabilir?

Siber zorbalığa karşı yapılabilecekler, eğitimcilere ve ebeveynlere yönelik içerikler olarak bilinmektedir. Siber zorbalığa maruz kalmanın öncelikle tespit edilmesi ve çocuğun bu süreçten hızlı bir biçimde uzaklaştırılması gerekmektedir.

Zorbalığa uğrayan çocuklarda psikolojik etkilerin görülmesi durumunda bir uzmana danışılarak psikolojik destek alınması da sürecin kalıcı etkileri olmaması açısından oldukça önemlidir.

Siber Zorbalık Yapan Çocuklara Nasıl Müdahale Edilmelidir?

Siber zorbalık yapan çocuklara müdahale edilmesi, öncelikle profesyonel bir biçimde yapılmalıdır. Yanlış bir müdahale bu çocukların davranışlarını arttırmalarına neden olabilmektedir.

Profesyonel süreçler içerisinde öncelikle çocuklara pedagojik anlamda doğru bir yaklaşım sergilenmesi gerekmekte olup, çocukların bu davranışı neden sergilemiş olabileceklerinin de tespit edilmesi gerekmektedir.

Siber zorbalık ile ilgili olarak yapılan bu müdahalelerin sonuç vermesi için zaman tanınması gerekirken aynı zamanda çocuğun da dijital araçlardan uzaklaştırılması gerekmektedir.