KOBİ Paket Sigorta Poliçesi

Poliçe teminatları kapsamında karşılaşabileceğiniz hasar durumunda, işinizin durması sonucunda
oluşacak maddi zararların boyutlarının artmasına engel olarak, müşterilere ve çalışanlara
karşı sorumluluklarınıza tam güvence sağlayan ve işinizi koruyan poliçelerdir.

Doğa Konut Paket Sigorta Poliçesi

Hem kiracıların hem ev sahiplerinin yararlanabileceği, en uygun fiyatlı konut poliçesiyle
yangından sele, depremden hırsızlığa kadar birçok riske karşı eşyalarınızı
teminat altına almaktadır.

Eşya Paket Poliçesi

Özellikle kiracıların ve ev sahiplerinin yararlanabileceği, en uygun fiyatlı konut poliçesiyle
yangından sele, depremden hırsızlığa kadar birçok riske karşı eşyalarınızı teminat altına
almaktadır.

Kâr Kaybı Poliçesi

İşletmenizin yangın veya ek teminatlar nedeniyle zarara uğraması sonucu
faaliyetin durması veya yavaşlaması neticesinde, azalan kârı ve devam eden
sabit masrafları teminat altına alır.

Yangın Abonman Poliçesi

Yangın Sigortası Genel Şartları dâhilinde geçerli olan bu sigorta ile deponuzda veya işyerinizde
mal ve emtea değerinin dönem içinde iniş çıkışlar göstermesinin söz konusu olduğu durumlarda
tercih edilebileceğiniz bir sigorta türüdür.

Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi

Yangın poliçeleri ile teminat altına alınan riziko mahallerinde meydana gelebilecek hasarlar
sonucu sigortalı varlıkların yanı sıra 3. şahıslara ait varlıklara da zarar gelebilir. Bu
tür kayıplar aşağıda belirtilen esaslar dahilinde teminat altına alınabilir.

Akaryakıt Paket Poliçesi

Meydana gelebilecek risklere karşı akaryakıt istasyonunuzu ve içindeki eşyaların uğrayacağı
zararlara karşı tam koruma sağlayarak, sizi ve işinizi güvence altına almaktadır.

Ortak Alan Paket Poliçesi

Apartman ya da sitelerin ortak kullanılan alanlarını birbirinden farklı birçok riske
karşı koruma altına alarak, satın alınan teminatlar dahilindeki risklere
karşı sigorta eder.

Otel Paket Poliçesi

Ansızın yaşanabilecek riskler sonucunda otel binanızın ve demirbaşlarınızın uğrayacağı
zararları, satın alınan teminatlar dahilinde koruma altına almaktadır.

DASK

Doğal Afet Sigortalar Kurumu'nca yapılması zorunlu tutulan, depremin meskenlerde neden olduğu
maddi hasarlara karşı teminat sağlayan DASK ile evinizi güvence altına alın.

İletişim

Şikayet, öneri ve taleplerle ilgili bize ulaşın.

Bize Ulaşın