İş Yeri Sigortası Nedir? Görsel
Sigorta
14.03.2023

Kapsamlı iş yeri sigortası ile olası pek çok riske karşı çalışma alanlarının güvence altına alınması sağlanmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere iş yeri sigortası, iş yelerinin her türlü demirbaş eşya, makine gibi varlıklarının risklere karşı güvence altına alındığı bir sigorta türüdür. Günümüzde en çok tercih edilen sigorta çeşitlerinden biri olarak pek çok sektörde tercih edilmesi gereken güvencelerin başında gelmektedir.

Hem iş yerini hem de iş yerindeki kıymetleri güvence altına almak açısından iş yeri sigortasına başvurulması gerekir. Günümüzde iş yeri sigortası oldukça geniş kapsamda sunulan teminatları ile pek çok riske karşı işletme sahiplerinin önlem almasında başlıca rol oynamaktadır. İş yeri ve iş yerindeki muhteviyatı teminat altına alarak olası yangın, su baskını, hırsızlık gibi birçok riske karşı önlem alınabilmektedir.

İş Yeri Hasarları Nelerdir, Nasıl Önlenebilir?

İş yeri sigorta poliçesi örneği incelendiğinde bu sigorta kapsamında birçok farklı riske karşı teminatların yer aldığı görülmektedir. Bu teminatlar arasında özellikle beklenmedik risklere karşı korumalar yer aldığı görülmektedir. İş yeri sigortası ile aşağıdaki risklere karşı teminat sağlanmaktadır:

 • Yangın
 • Yıldırım
 • İnfilak – Patlama
 • Yer Kayması
 • Deprem
 • Hırsızlık
 • Cam Kırılması
 • Taşıt Çarpması
 • Su Baskını vb.
 • Yangın
 • Yıldırım
 • İnfilak – Patlama
 • Yer Kayması
 • Deprem
 • Hırsızlık
 • Cam Kırılması
 • Taşıt Çarpması
 • Su Baskını vb.
 • İş yerini ve iş yerindeki muhteviyatı teminat altına alan sigortalar ile iş yerlerinin olası pek çok hasara ve riske karşı koruma altına alınması sağlanmaktadır. İş yeri sahipleri tarafından iş yeri sigortası yaptırılarak bu tür riskler için önceden önlem alınması mümkündür. Hem iş yeri hem de iş yerindeki varlıkları koruyan bir sigorta türü olması da bu sigortanın önemini artırmaktadır.

  İş Yeri Hasarlarının Yasal Yükümlükleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

  İş Kanunu’na göre işverenin sorumlulukları belirlenmiştir. Bu kapsamda bir iş yerinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun ortamı yaratmayan, iş güveliği ve sağlığı konusunda gerekli önlemleri almayan işverenler açısından bazı yaptırımlar uygulanabilir. İşveren tarafından iş yeri hasarlarının yasal yükümlülükleri ve sorumluluklarının da yerine getirilmemesi halinde ayrıca olası hasarlara karşı sigorta tarafından da karşılama yapılmayabilir.

  İşverenin kusuru nedeniyle ortaya çıkacak iş yeri hasarlarına ilişkin yapılacak detaylı incelemelere göre sigorta tarafından hangi durumlar için ödeme yapılacağına karar verilebilir. Bu kapsamda günümüzde mevcut uygulamalara göre doğru karar verilmesi gerekecektir. İş yeri sigortası öncesinde ve sonrasında işverenlerin tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri başta iş güvenliği ve sağlığının korunması açısından önemli bir unsurdur.

  İş Yerinizi Hangi Risklere Karşı Sigorta Ettirmelisiniz?

  İş yeri sigortası teminatları arasında birçok farklı riske karşı koruma sağlandığı görülmektedir. İş yeri sigortasının genel kapsamında yer alan teminatlara ilave olarak ek teminatlar da tercih edilerek sigorta kapsamı genişletilebilmektedir.

  İş yeri sigortasının yaptırılması ile şu gibi risklere karşı önlem alınmış olur:

  • Dahili su baskını riskleri,
  • Deprem, yangın, yıldırım gibi doğal afetlerden kaynaklı riskler,
  • Grev, lokavt, halk hareketi, sabotaj, terör gibi faaliyetler,
  • Hırsızlık,
  • Enkaz kaldırma masrafları,
  • Kapı ve çerçeve camlarının kırılması vb.
 • Dahili su baskını riskleri,
 • Deprem, yangın, yıldırım gibi doğal afetlerden kaynaklı riskler,
 • Grev, lokavt, halk hareketi, sabotaj, terör gibi faaliyetler,
 • Hırsızlık,
 • Enkaz kaldırma masrafları,
 • Kapı ve çerçeve camlarının kırılması vb.
 • İş yerlerinde meydana gelebilecek olası pek çok riske karşı iş yeri sigortası ile önlem alınabilmektedir. İş yeri sigortası kapsamında ayrıca sigorta poliçesine ek teminatlar eklenmesi de mümkündür. Ek teminatlar ile iş yeri sigortasının kapsamı genişletilerek risklere karşı daha fazla güvence sağlanabilir. Ana teminatlara ek alınabilecek diğer ek teminatlar zaman içinde beklenmedik sorunların ortaya çıkmasına karşı koruma sağlayacaktır.

  İş Yeri Sigortası Hangi Durumlarda Zorunludur?

  İş yeri sigortası zorunluluğu olan bir sigorta türü değildir. Ancak iş yeri sigortasının yapıldığı durumlara bakıldığında bu sigortanın son derece önemli taşıdığı görülmektedir.

  İş yeri sigortası yaptırılmasının başlıca avantajları arasında iş yerinde çalışanların güvenliğinin teminat altına alınması, suiistimallere karşı meydana gelen zararların ve doğal afetlerden diğer birçok riske karşı korunması bu sigorta türünü önemli kılmaktadır. İş yeri sigortası genel teminatlarına ilave ek teminatların da tercih edilerek yaptırılması tavsiye edilmektedir.

  İş Yeri Sigortası Hangi Durumlarda Geçerlidir?

  İş yeri sigortasının geçerli olduğu durumlar sigorta poliçesi kapsamında belirlenen teminatlar ile sınırlıdır. Bu durumda poliçe teminat kapsamında yer alan yangın, su baskını, cam kırılması ve hırsızlık gibi tüm teminat durumlarında iş yeri sigortası geçerli olacaktır.

  Benzer şekilde iş yeri sigortasının geçerli olmadığı durumlar ise yine teminat dışında kalan durumlar olarak tanımlanmaktadır. Alçak basınçtan kaynaklı hasarlar, nükleer sızıntılardan kaynaklanan hasarlar gibi bazı durumlar sigorta kapsamında yer almayacaktır. İş yeri sigortası yaptıranların teminatlar hakkında detaylı bilgi alarak hangi durumlarda sigortanın geçerli olacağını öğrenmeleri mümkündür.

  Doğa Sigorta KOBİ Paket Sigortası

  Doğa Sigorta KOBİ Paket Sigortası poliçesine sahip sigortalılarımızın işletmelerine Doğa Sigorta güvencesi ile risklere karşı koruma sağlıyoruz.

  Doğa Sigorta KOBİ Paket Sigortası ürünü; ticari ve sınai işletmelerin poliçe teminatları kapsamında karşılaşabilecekleri hasar durumunda, iş durması sonucunda oluşabilecek maddi zararların boyutlarının artmasına engel olarak, müşterilerine ve çalışanlarına karşı tam güvence sağlayan ve koruyan bir yangın sigortasıdır. Bu kapsamda poliçe sahibinin; bina, emtia, makine, demirbaş, dekorasyon, yazar kasa vb. kıymetleri mecburi ve isteğe bağlı teminatlar kapsamında koruma altına alınır.

  İş yeri risklerine kapsamlı bir bakış açısıyla baktığımız KOBİ sigortaları ürünü ile; size ait emtia, cam, emniyet suiistimal, kiracı tarafından yaptırılan hizmetler de teminat altına alınır. İşletmenizde bulunan nakit paranız ve kıymetli evraklarınız da aynı şekilde güvence altındadır. Diğer yandan; paket ürün niteliğinde olması sebebiyle Makine Kırılması, Elektronik Cihaz, Üçüncü Şahıs Sorumluluk, İşveren Sorumluluk ve Emniyeti Suiistimal gibi birçok teminat da içermektedir.